Kullanım Şartları

 

 

1. Taraflar

İş bu sözleşmenin tarafları; Konutkent Mah. 3035. Cadde Hayran Kule Kat:12 No:61 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Loncatech Yazılım Bilgisayar Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile, www.isibilene.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay veren "Üye"dir.

 

2. Tanımlar

İçerik:

Site: www.isibilene.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

İsiBilene: İş bu sözleşmesinde www.isibilene.com ‘ dan bundan böyle İşiBilene olarak bahsedilecektir.

Hizmet(ler): Site içerisinde Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e İsiBilene tarafından sunulan hizmetleri;

Kullanıcı(lar): Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri;

Üye(ler): Site’ye İsiBilene tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve İsiBilene tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den İsiBilene Üyelik Sözleşmesi, İsiBilene Kullanım Koşulları ve İsiBilene Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri (üyelik, müşteri ve Katılımcıları da kapsar);

Müşteri(ler): Site üzerinde Ürün-Hizmet Talebi başlatan, İşiBilene’ya Ürün-Hizmet Talebi için ödemede bulunan, Site’ye İsiBilene tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve İsiBilene tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den İsiBilene Üyelik Sözleşmesi, İsiBilene Kullanım Koşulları ve İsiBilene Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Katılımcı(lar)/Katılımcı Üye(ler): Site üzerinde Müşteri(ler) tarafından başlatılan Ürün-Hizmet Talepler ile katılan ve/veya müşteri ile birebir Ürün-Hizmet Talebinde çalışmak için başvuran, Site’ye İsiBilene tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve İsiBilene tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den İsiBilene Üyelik Sözleşmesi, İsiBilene Kullanım Koşulları ve İsiBilene Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Üyelik Bilgileri: üye’nin İsiBilene Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri;

Ürün-Hizmet Talebi(ler): Müşteri tarafından başlatılan, Katılımcı’nın tasarımı ile katıldığı veya birebir Ürün-Hizmet Talebinde çalışmak için başvurduğu, Katılımcı’nın son onayı vermesi ile sona eren süreci;

Ürün-Hizmet: :Katılımcı’nın, Müşteri’nin başlattığı Ürün-Hizmet Talebi kapsamında Müşteri’ye sunduğu eseri

İsiBilene Üyelik Hesabı: Üye’nin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Ürün-Hizmet Talebi başlatabildiği, tasarımları inceleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile erişilebilen üyeye özel internet sayfası.

Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: "müşteri ve Katılımcı arasında akdedilmiş olan satış ve devir akdinin ödeme koşullarına uygun olarak ifade edilmesini sağlamak amacıyla " İsiBilene " tarafından sağlanan hizmet.

Güvenli Hesap: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi'nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabını ifade etmektedir.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, müşteriler tarafından başlatılan Ürün-Hizmet Talepleri kapsamında Katılımcılar tarafından oluşturulan tasarımların müşteri ve Katılımcılar arasında alım satım ve devrine ilişkin koşulların belirlenmesi, bu kapsamda İsiBilene hizmetlerinin ne suretle ifa edileceğidir. Bu sözleşme isibilene.com üzerinde başlatılan Ürün-Hizmet Talebiler ve bu Ürün-Hizmet Talepleriyle ilgili olarak oluşturulan hizmet kapsamındaki tasarımlar ve bu tasarımlar üzerindeki her türlü fikri ve sınai hak, Ürün-Hizmet Talebi, Ürün-Hizmet Talebi taslağı üzerindeki hakların devri ile bu tasarımların satış ve devri ile ödeme koşulları ve site kullanım koşullarını kapsar.

 

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Kullanıcılar üye olmak istemeleri halinde site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmak, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında belirtilen şartlara uyacağını taahhüt ederek üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşmeler ekinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.2.Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan İsiBilene sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur.

4.3. İsiBilene, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle İsiBilene’dan herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

5.1.2. İsiBilene, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer üyelerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üyelere iletilebilecektir.

5.1.3. Üye kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim, TC.kimlik numarası, kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3.kişilerin eline geçmesinden üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer üyeler, 3.kişiler veya İsiBilene’nın zararlarından) sorumludur.

5.1.4. Üyeler site üzerinde kendileri tarafından sağlanan bilgi, tasarım, logo, eser, çizim, Ürün-Hizmet Talebi, grafik, işaret ses, görüntü, alan adı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içerikler üzerindeki hakların kendilerine ait olduğunu, 3.kişilerin haklarını ihlal etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerin yayınlanmasının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. Üyeler sözleşmeyi, Ürün-Hizmet Talebi ve tasarımdan kaynaklanan yükümlülükleri ile İsiBilene markette satışa sunulan logo çalışmalarına ve sair ürün tasarım çalışmalarına dair diğer yükümlülüklerini 3.kişiye devredemezler.

5.1.5. İsiBilene üyeler tarafından İsiBilene’ya iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6. Üyelerin site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı sitede yer alan, 3.kişilerin veya İsiBilene’nin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte; tasarımları, logoları, Ürün-Hizmet Talepleri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını; yukarıda belirtilen nitelikteki hiçbir içeriği siteye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İsiBilene ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İsiBilene doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site içerisinde yer alan içeriğin site dışında başka bir sitede veya herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın yasaktır.

5.1.7. Site içerisinde yer alan içerikten dolayı İsiBilene’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Site içerisinde yer alan içerikten ve site üzerinde gerçekleşen eylemlerden kullanıcılar doğrudan sorumludurlar.

5.1.8. Üyeler site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve prosedürlerle ilgili İsiBilene’nin herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunda doğacak tüm zararlardan dolayı diğer üyelerin, İsiBilene’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9. Üye sitede yayınlayacağı Ürün-Hizmet Talebi, tasarım, logo ve/veya logoların kurumsal kimlik uygulamasına ve sair ürünlere ait çalışmalarda, veya her türlü içerikte karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlere ve görsellere yer vermeyeceğini, yer vereceği tüm içeriğin; 3. kişilerin veya İsiBilene’nın rekabet, reklam, tüketici, fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklanan hakları ve kişilik hakları başta olmak üzere ihlal oluşturmadığını/oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. Aşağıda belirtilen işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde İsiBilene bir zarara uğrar veya 3. Kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler İsiBilene’nın zararını gidermekle yükümlüdürler. İsiBilene bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyenin üyeliğine bildirimsiz olarak derhal son verebilir.

- Yanlış veya başkasının ismiyle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek,

- Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanmak;

- Başka birinin hesabını izinsiz kullanmak;

- Başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle Ürün-Hizmet Taleplerine katılmak, Ürün-Hizmet Talebi başlatmak;

- Başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle Ürün-Hizmet Taleplerine katılmak, Ürün-Hizmet Talebi başlatmak veya İsiBilene markette bulunan logo, tasarım, ürün satmak ve satın almak;

- Herhangi bir Ürün-Hizmet Talebinin fiyatını manipüle etmek;

- Geçersiz veya izinsiz bir ödeme şekli kullanmak, hizmet ve yayın bedelini, fatura ve ödeme süreçlerini manipüle etmeye çalışmak;

- Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yaymak;

- Virüs veya siteye zarar verici herhangi başka bir teknoloji yaymak, Kullanıcılar’a bu şekilde herhangi bir zarar vermek;

- Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;

- Site’ye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak.

Üye siteden ayrıldığında sitede üye olduğu süre boyunca yaptığı işlemler (yüklenen Ürün-Hizmet Talebiler, tasarımlar, yorumlar) sitede kalmaya devam edebilir. Profil sayfası, kişisel bilgileri vb. içerik siteden silinebilir.

- Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak;

5.2. İsiBilene’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. İsiBilene, işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, site içerisinde yer verilen açıklama ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. İsiBilene, siteye yüklenen bilgileri ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. İsiBilene sitede yer alan içeriğin değiştirilmesi veya düzeltilmesi konusunda üyelere bildirimde bulunabilir. Üyeler tarafından da içeriğin değiştirilmesi talebi İsiBileneye yöneltilebilir. İsiBilene bu içeriği değiştirme konusunda takdir hakkını gerekçe göstermeksizin kullanabilir. Üyeler tarafından yerine getirilmesi gereken değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan üyeler sorumludur. İsiBilene’den bu nedenle herhangi bir zarar ve giderim talebinde bulunulamaz.

5.2.3. Üyeler, site üzerinde İsiBilene prensip ve sözleşme koşullarına veya hukuka aykırı olmayan başka içeriklere link verebilirler. Ancak bu halde İsiBilene’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. İsiBilene sitede yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerik üzerinde fikri, sınai, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle İsiBilenenın yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. Kişilere karşı da İsiBilene’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 3. Kişilerin hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan üye tarafından karşılanacaktır. İsiBilene ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır.

5.2.5. Üyeler, site üzerindeki yazışmalarının, kullandıkları ve yükledikleri içeriklerin hukuka, ahlaka, adaba ve sözleşme koşullarına aykırı olmamasını taahhüt ederler. Belirtilen içerik İsiBilene tarafından kontrol altına alınabilir, denetlenebilir, kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.

5.2.6. İsiBilene’nin üyeler tarafından yüklenen içeriği (Ürün-Hizmet Talebi, tasarım, eser, logo, işaret, isim, görseller ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi) hiçbir bildirim yapmaksızın tazminatsız olarak derhal kaldırabilir ve/veya üyelik sözleşmesini feshedebilir. Bu içerikleri yükleyenler veya bu içeriklerden yararlananlar, bu içerikler nedeniyle Ürün-Hizmet Talebi geliştirenler veya tasarım geliştirenler, herhangi bir nedenle harcama yapanlar, herhangi bir isim altında İsiBilene’den talepte bulunamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Ürün-Hizmet Talebi başlatma, tasarım geliştirme veya satın alma süreçlerinde bu ihtimallerin olduğunu ve bu nedenle fikri ve sınai hak koruması da dahil olmak üzere İsiBilene’nin herhangi bir taahhüdünün olmadığını ve İsiBilene’den herhangi bir talepte bulunamayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.2.7.Kullanım bedeli

İsiBilene.com üyeliği için sistem üzerinde belirtilen, değiştirilmesi İsibilene’nin taktirinde bulunan ücret miktarınca kullanım bedeli talep edilir.

5.2.7.1.İsiBilene Ürün-Hizmet Talebi Hizmet ve Yayın Bedeli

Üye Müşteri, İsiBilene’ya, başlattığı her Ürün-Hizmet Talebi için bir hizmet ve yayın bedeli öder Verilebilecek ek hizmetlerin içerikleri ve bedellerin her biri ödeme sayfasında belirtilmiştir ve hizmet ve yayın bedeline dahil değildir. Üye Müşteri, gerek işbu madde kapsamında gerekse İşiBilene.com ve hizmet satım sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde Ürün-Hizmet Talebi başlatmayı ve site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı kabul etmekte olup, iade durumunda İsiBilene’nin yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olduğunu, yine bu durumlarda, tasarım ödül bedeli haricinde hizmet, yayın ve ek hizmet ve yayın bedelinin iadesi mümkün olmadığını İşiBilene.com internet sitesinde üzerinden Para iade garantili olsun olmasın Ürün-Hizmet Talebi iptallerinde İsiBilene hizmet ve yayın bedeline ve ek hizmetlere ilişkin para iadesi yapılamayacağını bilmekte olup, Üye Müşteri bu duruma peşinen muvafakat etmektedir. Ayrıca üyeler isibilene.com ve hizmet satım sözleşmesinde belirtilen iptal ve iade şartlarını peşinen kabul ettiğini, “tip” içerikleri hakkında bilgi sahibi olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler.

5.2.8.Vergi

5.2.8.1. Ürün-Hizmet Taleplerinde Katılımcı tarafından belirlenen yarışma veya birebir çalışma ödülü bedeline, İsiBilene hizmet ve yayın bedeli ve bu hizmet ve yayın bedeline ilişkin KDV dâhil değildir.

5.2.8.2. . Ürün-Hizmet Talepleri Katılımcının kazandığı ödül bedeline KDV dahildir. Katılımcının Ürün-Hizmet Talebi sahibine fatura kesmesi durumunda yayınlanan ödül bedeli KDV dahil olarak kesilir. Katılımcının gider pusulası imzalaması durumunda ödül bedelinden doğan stopaj bedelini müşteri yüklenir.

5.2.8.3. Katılımcı ve müşteri ayrı ayrı mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu konuda İsiBilene’nin taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.9. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında taraflar arasında Tasarımın fikri ve sınai haklarına ilişkin hak devir sözleşmesi (“Hak Devri Sözleşmesi”) kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan İsiBilene, üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Müşteri, Katılımcı ile Hak Devri Sözleşmesi yapılması ve Ürün-Hizmet Talebi kapsamında belirlediği yarışma ödül bedelinin kendi nam ve hesabına yarışma sonunda seçilecek Katılımcı’ya aktarılması için veya birebir çalışma için belirlediği tasarım bedelinin çalışma sonunda Katılımcı’ya aktarılması için İsiBilene’yi münhasıran temsilci olarak atamaktadır. Müşteri’nin temsilcisi olarak İsiBilene tarafından Katılımcı’ya ödül bedelinin ödenmesi ile Müşteri, Hak Devri Sözleşmesi kapsamındaki ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır. İsiBilene Katılımcı adına tasarım hizmeti satılmasına aracılık eder ve işbu tasarım hizmeti başına komisyon alır. İşbu madde kapsamında belirtilen temsil yetkisinin Müşteri tarafından iptal edilmesi halinde İsiBilene, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Müşteri’nin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5.2.10. İsiBilene Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

İsiBilene işbu sözleşme koşullarıyla belirlenen hizmetleri üyelere sağlanmasına aracılık edecektir. Üyelerin hukuken üzerinde tasarrufta bulunabilecekleri tasarımlar ve sözleşme kapsamında yer alabilecek diğer unsurların belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek sisteme site üzerinde yer verilir. Site üzerinde üyeler, birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak, başlatılan Ürün-Hizmet Taleplerinde, sergilenen ilanlarda ve yerel mevzuat hükümlerine paralel olarak belirtilen koşullar çerçevesinde, üzerinde tasarruf yetkilerinin olduğu ürünlerin satışının yapılması ve ödemenin tahsil edilmesi amacıyla işlem gerçekleştirebilirler. İşiBilene.com üzerinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, İsiBilene’nin bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyelere aittir. Üyeler, İsiBilene’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumluluğu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

6.1. İsiBilene İlan ve Reklam Hizmetleri

6.1.1. Üye, “İsiBilene üyelik hesabı” üzerinden, İsiBilene tarafından belirlenen "Ürün-Hizmet Talebi Paketleri’ne göre üyelik hesabı içerisindeki ara yüzleri kullanarak ihtiyacı olan Ürün-Hizmet Talebi hizmeti ile ilgili Ürün-Hizmet Talebini yaratacak ve İsiBilene veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. İsiBilene, üye tarafından "İsiBilene Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "Ürün-Hizmet Talebi başlatma" verilerine uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan Ürün-Hizmet Talebini değerlendirmeye alacak; bahsi geçen Ürün-Hizmet Taleplerinin, "Ürün-Hizmet Talebi başlatma" verilerinde belirtilen şekilde sitede yayınlanmasını kabul veya red edecektir. İsiBilene, üye tarafından "Ürün-Hizmet Talebi başlatma" verilerine uygun olarak oluşturulan Ürün-Hizmet Talebinin yayınlanması talebinin değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları sitenin "Ürün-Hizmet Talebi başlat" imlerine ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.3. İsiBilene, Üye’nin Ürün-Hizmet Taleplerinin ve tasarımlarının başka internet sitelerinde ve arama motorlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Arama motorlarında gizleme seçeneğinin seçilmesi halinde üçüncü kişilerle bu konuda anlaşma yapılamaz. Gizli Ürün-Hizmet Talebiler arama motorlarında otomatik olarak gizlenir. Üye, bu konuda İsiBilene’nin yetkili olduğunu kabul etmektedir.

6.1.4. Üye, “İsiBilene Üyelik Hesabı" üzerinden başta "Ürün-Hizmet Talebi Başlatma’ya ve “Ürün-Hizmet Yükleme’ye ilişkin seçimleri olmak üzere "İsiBilene Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği seçimlere ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. Üye, " İsiBilene Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.6. Üye, başlatmış olduğu Ürün-Hizmet Talebinde, site tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve başlatmış olduğu Ürün-Hizmet Talebinin bedelini sitede belirtildiği şekilde İsiBilene havuz hesabına aracı kurum vasıtasıyla yatırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. Ürün-Hizmet Talebi Başlatmak

İsiBilene’de Ürün-Hizmet Talebi başlatan Müşteri, Katılımcı’dan alacağı Ürün-Hizmet Talebi için ve İsiBilene’nın sağladığı Ürün-Hizmet Talebi başlatma hizmeti için bir bedel ödeyeceğini kabul eder. Birkaç alternatif arasından seçtiği işin ait olduğu Katılımcıya, Ürün-Hizmet Talebi başında belirlenen ödül bedeli verilir. Müşteri, site tarafından belirlenen minimum bedellerin altında bir bedel belirleyemez. Müşteri, Katılımcıya ödenecek ödül bedeline ek olarak İsiBilene’ya hizmet ve yayın bedeli ve kullanması halinde ek hizmetler için sitede belirtilen bedelleri ödemeyi kabul eder. Ödeme, Ürün-Hizmet Talebi başlangıcında alınır ve Ürün-Hizmet Talebi boyunca tüm bedel (ödül + İsiBilene hizmet ve yayın bedeli + ek hizmetlerin bedeli ) İsiBilene tarafından havuz hesabında muhafaza edilir.

6.1.8. Kazanan Katılımcıyı Seçmek

Müşteri, kazanan Ürün-Hizmet Talebi’ni Ürün-Hizmet Talebi süresinin veya belirlenmişse ek sürenin bitiminden itibaren belirlenen gün içinde seçmek zorundadır. Seçilen Tasarım, Müşteri tarafından satın alınmış sayılır. Kazanan Katılımcı tüm gerekli dokümanları doğru ve kusursuz bir şekilde Müşteri’ye teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri seçimini belirlediği gün içinde yapmazsa İsiBilene’nın kendisi yerine kazananı belirleyebileceğini kabul eder. Kazanan tasarım belirlendikten sonra Ürün-Hizmet Talebi belirlenen gün içinde sonuçlandırılmalıdır. Müşteri seçimini yaptıktan sonra belirlenen süre içinde varsa Katılımcıdan kazanan eser ile ilgili değişikliklerini talep eder. Katılımcı 48 saat içinde bu değişiklik taleplerini yerine getirmeli veya taleplere ilişkin görüşünü belirtmelidir. Bu aşamada karşılıklı mutabakat ve iyiniyet esasına dayalı olarak görüşmeler sonlandırılır. Bu görüşmeler ve anlaşmazlıklar nedeniyle İsiBilene’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri tasarımın son halini onayladıktan sonra, Katılımcı hak devri ve tasarıma ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı dosyayı müşteriye teslim eder. Dosyanın müşteriye ulaşması ve hak devir sözleşmesinin imzalanıp İsiBilene’ye ulaştırıldıktan sonra 2 iş günü içinde Katılımcıya ödeme yapılır. Müşterinin ödeme yapılmasından önce İsiBilene’ye herhangi bir bildirimde bulunmaması ödemeye onay verdiği anlamına gelir. Müşterinin, ödeme yapılmadan önce ödemeye ilişkin muhalefetini İşiBilene’ya ulaştırması halinde, Katılımcıya ödeme yapılması taraflar arasındaki uzlaşmazlığın sonlandırılmasına kadar bekletilebilir. Tüm bu süreçler yarışma süresi sona erdikten sonra “Ürün-Hizmet Talebi Sonlandır” bölümü üzerinden gerçekleştirilir. Tasarımın müşteri adına seçilmiş sayılması halinde İsiBilene’nin değişiklik talep etme yükümlülüğü yoktur. Taraflar sürecin ilerleyişi ve işleyişi nedeniyle aksaklıklar çıkabileceğini, tüm bu süreçlerin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek zararlardan İsiBilene’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

6.1.9. Garanti

Müşteri Üyeler, isibilene.com ‘da başlatmış olduğu Ürün-Hizmet Talebi ile ilgili yaratılacak tasarım /Ürün-Hizmet Taleplerine ilişkin olarak Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği 15. b Maddesine istinaden şahsa (veya kuruma) özel hazırlanan ürünlerden olması dolayısı ile cayma hakkının bulunmadığını bilmekte olup, cayma hakkı dışında diğer iptal ve iade taleplerinin aşağıda belirtilen koşullar dahilinde iptal için destek@İşiBilene.com adresine eposta göndererek iletişime geçilmek suretiyle mümkün olduğunu kabul etmektedir. Para iadesi olan olmayan paketler hakkındaki bilgilendirme işlem rehberi ve site içinde ayrıntılı bir şekilde yer almakta olup Site içerisinde yer alan ve durum bilgisini değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla İsiBilene tarafından belirtilen her durumda marka ismi ve slogan Ürün-Hizmet Taleplerinde para iade garantisi mevcut olmadığını bilmektedirler. Müşteri üye iş bu madde kapsamında ve isibilene.com sitesinde belirtilen şartlar dahilinde Ürün-Hizmet Talebi başlatmayı ve site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı kabul etmekte olup, iade durumunda İsiBilene’nın yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. bu durumlarda, tasarım ödül bedeli dahil İsiBilene’ya ödenilen hizmet ve yayın bedelinin ve ek hizmet ve yayın bedelinin iadesi mümkün değildir. Para iade garantili olsun olmasın Ürün-Hizmet Talebi iptallerinde İsiBilene hizmet ve yayın bedeline ve ek hizmetlere ilişkin para iadesi yapılamaz. Üye müşteri bu duruma peşinen muvafakat etmektedir.

6.1.10. Tasarım Yüklemek

Katılımcı, isibilene.com’a yüklediği içerikten sorumludur. Bu siteye yüklediği tüm içeriğin kendisine ait olduğunu, kullanım, mülkiyet ve tasarruf haklarının kendisinde olduğunu garanti eder. Katılımcı, siteye yüklediği tasarımların özgün olduğunu ve başka bir tasarımdan kopyalanmadığını garanti eder. Tasarımda 3. Kişilere ait olan ve haklarının devralınmasını gerektiren stok görüntü, müzik, video vb. unsurların bulunması halinde bu unsurların hak devir masrafları müşteriye aittir. Ancak Katılımcının bu unsurlar üzerinde kendisinin hak sahibi olmadığını ve hak devrinin gerektiğini, en geç Ürün-Hizmet Talebi kabul edilmeden önce müşteriye bildirmesi gerekir. Katılımcı, yarışmada birinci seçildiği ya da birebir çalışmanın ikinci aşamasında seçilen tasarımını eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.

6.1.11. Telif Hakları

Siteye yüklenen tasarımların telif hakkı Katılımcıya aittir. Katılımcı bu hakların kendisine ait olduğunu, 3.kişilerin ve İsiBilene’nin haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, bahse konu hak ihlali sebebiyle doğrudan ve dolaylı her türlü zararı aynen ilk talep üzerine derhal karşılamayı ve her türlü hukuki sorumluluğu üstlendiği peşinen beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, yarışmayı kazanan tasarım üzerindeki tüm haklarını Ürün-Hizmet Talebi sahibine Hak Devir Sözleşmesi ile transfer etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bunun karşılığında Katılımcı ödül bedelini alır. Katılımcı birinci seçilmeyen tasarımlar üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını Hak Devir Sözleşmesi kapsamında İsibilene.com’a transfer etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. Tasarımı Geri Çekmek

Katılımcı yarışma süresince ve sonrasında tasarımını geri çekemez, Ürün-Hizmet Talebinin seçilme süresi dolmadan ürün-hizmet üzerinde değişiklikler yapabilir.

6.1.13.Kazanan tasarımın belirlenmesi

Kazanan tasarım belirlendiğinde Tasarım sahibi Katılımcı, Ürün-Hizmet Talebine ait tüm içeriği eksiksiz bir şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Telif hakları Katılımcıdan Ürün-Hizmet Talebi sahibine sitede yayınlanan "Hak Devir Sözleşmesi" ile devredilir.

 

7.Sorumluluk

Kullanıcı İsiBilene’nin üyeler arasındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bir internet sitesi sunduğunu kabul eder ve üyeler arasındaki işlemlerden dolayı İsiBilenenin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. İsiBilene’ye yüklenen tasarım Ürün-Hizmet Talebi ve logo ve/veya kurumsal kimlik uygulamasına dair tasarımların veya işlerin gerçekliklerini, kalitelerini, hak sahipliğini takip veya kontrol etmez. Yüklenen içerikler tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Sorumluluğun belirlenmesinde madde 5 hükümleri taraflar için bağlayıcıdır.

 

8. Ek Hizmetler

Üyeler, sitede belirtilen temel hizmetler dışında ek bir ücretle ek bir hizmetin sunulması halinde bu ek hizmetlerden belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler.

 

9. Sözleşme Değişiklikleri

İsiBilene, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

10. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İsiBilene işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, İsiBilene için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İsiBilene’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.İsiBİlene Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İsiBilene’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

13. Bildirim

Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri email vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Email ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Email adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek üye’nin sorumluluğundadır. Ürün-Hizmet Talebi sonunda belirtilen geri dönüş surelerine markanın veya Katılımcının uymaması durumunda doğabilecek zararlardan üye kendisi sorumludur.

 

14. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

© 2021 Loncatech Yazılım Bilgisayar Sanayi Ticaret Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.
destek@isibilene.com · +90 552 848 03 22