Hizmet Satım Sözleşmesi

 

 

1. Taraflar

İş bu sözleşmenin tarafları; Konutkent Mah. 3035. Cadde Hayran Kule Kat:12 No:61 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Loncatech Yazılım Bilgisayar Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile, www.isibilene.com (bundan böyle İsiBilene olarak anılacaktır) portalına üye olurken iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay veren ……………………adresinde bulunan " Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan/HİZMET SATIN ALAN" ………………………..’dır. İşbu Sözleşme'de İSİBİLENE ve Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan /HİZMET SATIN ALAN birlikte kısaca Taraflar olarak anılacaktır.

 

2. Konu

İşbu Hizmet Satım Sözleşmesi'nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri ve ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan HİZMET SATIN ALAN'ın, İSİBİLENE'ya ait www.isibilene.com isimli internet sitesinde (Bundan böyle kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır) site kullanım koşullarına ilişkin belirtilen şartlar dahilinde siteye üye olunarak Ürün-Hizmet Talebinde Bulunanlar tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen sipariş üzerine başlatılan projeler kapsamında, Ürün-Hizmetcılar tarafından hazırlanan Proje/Sözleşme konusu ürünlerin ve/veya söz konusu bu ürünlere ilişkin Ürün-Hizmet hizmetinin www.isibilene.com aracılığıyla Ürün-Hizmet Talebinde Bulunanlar ve Katılımcılar arasında satın alınması, teslimi ve Taraflar'ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir. İş bu sözleşme kapsamında İsiBilene; Taraflar arasında Ürün-Hizmet hizmeti sağlanmasına aracılık etmekte olup aracı hizmet sağlayıcı vasfını haizdir. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan bu sözleşmenin akdedilmesi ile beraber İsiBilene’den proje/ürün Ürün-Hizmet hizmetine aracılık sağlanmasına ilişkin hizmet aldığını bilmektedir.

 

3. Tanımlar

Site: www.isibilene.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Hizmet(ler): Site içerisinde Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e İsiBilene tarafından sunulan hizmetleri;

Üye(ler): Site’ye İsiBilene tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve İsiBilene tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den İsiBilene Üyelik Sözleşmesi, İsiBilene Kullanım Koşulları dâhilinde yararlanan kişileri (üyelik, Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan ve Katılımcıları da kapsar);

Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan (ler)/ Hizmet Satın Alan(lar): Site üzerinde Proje başlatan, İsiBilene’ye Proje için ödemede bulunan, Site’ye İsiBilene tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve İsiBilene tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den İsiBilene Üyelik Sözleşmesi, İsiBilene Kullanım Koşulları ve İsiBilene Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Katılımcı(lar): Site üzerinde Ürün-Hizmet Talebi(leir) tarafından başlatılan Proje’lere Ürün-Hizmetleri ile katılan Katılımcılar, Site’ye İsiBilene tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve İsiBilene tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den İsiBilene Üyelik Sözleşmesi, İsiBilene Kullanım Koşulları ve İsiBilene Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Üyelik Bilgileri: üye’nin İsiBilene Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri;

Talepler: Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan tarafından başlatılan, Katılımcı’nın ürün hizmeti ile katıldığı, Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan ’nin son onayı vermesi ve orijinal dosyanın teslimi ile sona eren süreci;

Ürün-Hizmet: Katılımcı’nın, Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan ’nin başlattığı Proje kapsamında Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan ’ye sunduğu eseri

 

4. Sözleşme Konusu Ürün/Talep/Satın Alınan Hizmet Paketi

İşbu Sözleşme'ye konu ürün/proje/paket adı, kodu, türü, miktarı,satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

-Talep türü:

-Talep ismi:

-Marka/Müsteri adı:

-Katılımcı Ödülü:

-Hizmet Bedeli (%15):

-Eklentiler:

-KDV (%18):

-Toplam:

-Fatura Adresi::

 

5. Ödeme

Ödeme Şekli :

MÜŞTERİ tarafından işbu Sözleşme kapsamında Seçilmiş bulunan hizmete /projeye ilişkin olarak VERİLEN SİPARİŞLER işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve var ise teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak havale veya kredi kartı ile ödenecektir. İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişlere ilişkin yapılan ödemelerde bankadan ödeme teyidinin alınması kredi Kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin İsiBilene tarafından tespit edilmesi veya ödeme ilgili dekontun isibilene.com’a ulaşmasını müteakip ilgili projeler yayına / işleme alınacaktır. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunanın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması İsiBilene’nın insiyatifi dışındadır. İsiBilene'nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan İsiBilene hizmet bedelinin, Ürün-Hizmet ürün/proje ödül bedeline dahil olmayıp, ödeyeceği Ürün-Hizmet ürün/proje ödül bedeline eklenerek, belirtilen toplam bedel ve ek hizmetlerle beraber ödeme yapacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Tüm bu bedeler işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde yer alan tabloda gösterilmektedir.

 

6. Teslimat Koşulları

Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan İsiBilene’den aldığı hizmet karşılığında teslime ilişkin koşulların gerek site üyelik sözleşmesi kullanım koşulları gerekse iş bu madde metninde yer alan tüm koşullar dahilinde gerçekleşmekte olduğunu bilmektedir. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan proje galerisinden kazanan Ürün-Hizmetı belirledikten sonra Katılımcı ile karşılıklı sistem üzerinden 5 günlük bir süre dilimi boyunca değişiklik ve düzeltme çalışmalarını gerçekleştirebilmektedir. Tüm değişiklik işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Katılımcı orijinal dosyaları eksiksiz olarak sisteme yükleyecek ve Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan de bu dosyaları indirip kontrol edecek olup, indirilen bu dosyalara Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan ’nin son onayı vermesi ile proje sonlanmış kabul edilecektir. İş bu sözleşme konusu projenin sonlanmasını müteakip “Hak Devir Sözleşmesi”nin Katılımcı tarafından imzalanması ve İsiBilene’ya iletmesini müteakip İsiBİlene’nin en geç 30 gün içinde mezkur “Hak Devir Sözleşmesini” düzenleyeceği hizmet bedeli faturası ile beraber Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan ’ye göndermesi ile teslim geçerli ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmiş sayılacak olup Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan de bu duruma peşinen muvafakat etmektedir.

 

7. İade Ve İptal Durumu ve Cayma Hakkı

Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan , İsiBilene.com ‘da başlatmış olduğu proje ile ilgili yaratılacak Ürün-Hizmet /projelere ilişkin olarak Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği 15. b Maddesine istinaden şahsa (veya kuruma) özel hazırlanan ürünlerden olması dolayısı ile cayma hakkının bulunmadığını bilmekte olup, cayma hakkı ve iptal başvuruları dışında diğer iade taleplerinin aşağıda belirtilen koşullar dahilinde iade için destek@isibilene.com adresine eposta göndererek iletişime geçilmek suretiyle mümkün olduğunu peşinen kabul etmektedir.

 

PARA İADE GARANTİSİ ŞARTLARI

Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan, talep başlama tarihinden itibaren üç gün içinde iptal talebinde bulunabilmektedir. Bu durumda İsibilene tarafına yapılan ödemeler iade edilmektedir. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan , proje süresi sonunda belirlenen süre sonunda, proje süresini uzatabilir ve yeni gelen çalışmaları değerlendirebilir. Bu projelerde, proje süresi sonunda, proje sahibi mutlaka bir kazanan belirlemek zorundadır.

 

8. Genel Koşullar

Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan iş bu sözleşme ile birlikte isibilene.com sitesinde de belirtilen ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve site kullanım koşulları dahilinde hizmet almakta olduğunu ve mezkur koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini bilmekte olduğunu bu hizmetin elektronik ortamda sağlanması adına taraflar arasında iş bu sözleşmenin akdedilmekte olduğunu, tüm bu süreçlerin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek zararlardan İsiBilene’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir. İsiBilene esasen sitede ve üyelik sözleşmesi ve site kullanım koşullarında bahsi geçen hizmetin Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan lere sağlanmasına aracılık etmekte olup, Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan bu durumu bildiğini ve İsiBilene’nin proje Ürün-Hizmetlarının belli bir bedel karşılığında satın alımına www.isibilene.com site sistemi üzerinde konu edilmesine yer sağlamış olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan İsiBilene’nin üyeler arasındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bir internet sitesi sunduğunu kabul eder ve üyeler arasındaki işlemlerden dolayı İsiBilene’nin sorumlu tutulamayacağını kabul eder. İsiBilene yüklenen Ürün-Hizmetların özgünlüğünü, kalitelerini, hak sahipliğini takip veya kontrol etmez. Yüklenen içerikler tamamen Katılımcı üyelerinin sorumluluğundadır. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan ayrıca telif hakkına ilişkin olarak üyelik sözleşmesi ve site kullanım şartlarında belirtilen unsurların geçerli olduğuna muvafakat etmektedir İsiBilene’da proje başlatan Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan’dan ve Katılımcı’dan alacağı Ürün-Hizmet hizmeti için ve İsiBilene’nın sağladığı proje başlatma hizmeti için bir bedel ödeyeceğini kabul eder. Bir kaç alternatif arasından seçtiği işin ait olduğu Katılımcıya, proje başında belirlenen ödül bedeli, %15 İsiBilene hizmet bedeli düşülerek ödenir. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan , site tarafından belirlenen minimum bedellerin altında bir bedel belirleyemez. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan, proje için belirlediği ödül bedeline ek olarak İsiBilene’ye %15 oranında proje başlatma hizmet bedeli ve kullanması halinde doğacak ek hizmetler için sitede belirtilen bedelleri ödemeyi kabul eder. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan verilebilecek ek hizmetlerin içerikleri ve bedellerinin ödeme sayfasında belirtilmekte olduğunu ve hizmet bedeline dahil olmadığını kabul etmektedir. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan, başlatmış olduğu projede, site tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve başlatmış olduğu projenin bedelini sitede belirtildiği şekilde İsiBilene hesabına yatırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükellef olup, bu konuda İsiBilene’nin taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan iş bu satış sözleşmesinin imzasıyla üyelik sözleşmesi ve site kullanım koşullarında tanımlanan Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Katılımcı ile Hak Devri Sözleşmesi yapılması ve belirlediği yarışma ödül bedelinin kendi nam ve hesabına yarışma sonunda seçilecek Katılımcı’ya aktarılması için İsiBilene’yi münhasıran temsilci olarak atadığını bilmekte olup İsiBilene’den bu yönde bir aracılık hizmeti aldığının farkındadır. İsiBilene Katılımcı adına ürün-hizmet satılmasına aracılık eder ve ürün-hizmet başına hizmet bedeli alır. İsiBilene, işbu sözleşme ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve site kullanım koşullarında bahsi geçen hizmetleri, site içerisinde yer verilen açıklama ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi taahhüt etmektedir. İsiBilene da işbu sözleşme imzasıyla beraber sitesinde belirlenen hizmetleri üyelere sağlayacaktır. 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında taraflar arasında Ürün-Hizmetın fikri ve sınai haklarına ilişkin hak devir sözleşmesi (“Hak Devri Sözleşmesi”) kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan İsiBilene, üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

 

9. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İsiBilene işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, İsiBilene için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İsiBilene’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Diğer Hususlar

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. İsiBilene hizmeti satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, Ürün-Hizmet Talebinde Bulunanı önceden bilgilendirmiş olup, Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan hizmeti satın alarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafına ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağını ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da bilmektedir. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartlarının, ürün nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli teslimata ilişkin bilgilerin açıkça görülmekte olduğunu ve bunlara ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

 

11. Kişisel Verilerin Gizliliği

İsiBilene, Ürün-Hizmet Talebinde Bulunanlarla ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur kişisel verileri Ürün-Hizmet Talebinde Bulunanların onayı olmaksızın, projeyi yürüten katılımcı haricinde üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan lere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtmektedir.

 

12. İşibilene Kayıtlarının Geçerliliği

Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İsiBilene’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. Uygulanacak Hukuk Ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan tüm hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda dahi Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlık öncelikle sulhen giderilmeye çalışılacaktır. Aksi halde işbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde 6502 Sayılı kanun kapsamında tüketici sıfatını haiz Ürün-Hizmet Talebinde Bulunan lerin Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkına saklı olup, ayrıca her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri de yetkilidir.

 

© 2021 Loncatech Yazılım Bilgisayar Sanayi Ticaret Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.
destek@isibilene.com · +90 552 848 03 22